ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ"

Λειτουργία Επιχειρήσεων Εστίασης

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού Covid-19, οι επιχειρήσεις εστίασης – μέλη του LTO έχουν διαμορφώσει το πρόγραμμα λειτουργίας τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.