Κορινθιακός Κόλπος: Η θάλασσα που μας ενώνει

Διαδικτυακό Συνέδριο στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο
Το διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώθηκε από την ΜΚΟ ΟΖΟΝ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) “Ο ΑΡΙΩΝ” , είχε σαν θέμα τα αποτελέσματα του έργου «Κορινθιακός – η δική μας θάλασσα» και διήρκησε 18 μήνες, με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή, συλλογή και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων για τη ρύπανση του Κορινθιακού Κόλπου από θαλάσσια απορρίμματα. Είναι η πρώτη φορά που μία μελέτη αντιμετωπίζει συστηματικά το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων στο σύνολο του Κορινθιακού Κόλπου. Τα αποτελέσματα ρίχνουν φως στο προφίλ της ρύπανσης σε διαφορετικές περιοχές, αποκαλύπτουν με λεπτομέρεια τα αντικείμενα που ρυπαίνουν, μας οδηγούν σε συμπεράσματα για τις πηγές της ρύπανσης, τις οδούς μέσω των οποίων τα απορρίμματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις ακτές και μας βοηθούν να σχεδιάσουμε δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ερευνητική μας δουλειά διήρκησε 18 μήνες. Συλλέχθηκαν από τις ακτές, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν 53.000 αντικείμενα σε 24 συνολικά δράσεις καθαρισμού. Παράλληλα σαρώθηκαν 70 ναυτικά μίλια θαλασσίων ζωνών για τον έλεγχο των μικροπλαστικών που ρυπαίνουν τον Κορινθιακό.

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εκτός από την ΟΖΟΝ συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) "Ο ΑΡΙΩΝ", η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, ο Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος» και ο Οικιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ».

Παρακολουθήστε το συνέδριο, εδώ