Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας

Δημοτική Υπηρεσία

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συστάθηκε το 2001, με το ΦΕΚ τεύχος Α΄ 159/16-7-2001.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης, στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας εδρεύει στην πόλη του Λουτρακίου και τα γεωγραφικά όρια ευθύνης του εκτείνονται στα όρια ευθύνης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τις υπηρεσίες του νομικού προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» συγκροτούν:
Το γραφείο Προέδρου και
Το αυτοτελές γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα γραφεία:

  1. Διοικητικών Υπηρεσιών
  2. Οικονομικών Υπηρεσιών
  3. Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας

Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας  είναι ο κ. Δήμου Κωνσταντίνος

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Διεύθυνση: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης, 20300, Λουτράκι
  • Τηλέφωνο: 27443 60159
  • E-mail: dlimenikotlp@gmail.com