Μυκήνες

Μυκήνες
Αρχαιολογικός Χώρος
Οι Μυκήνες, σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρύθηκαν από τον Περσέα, γιο του Δία και της Δανάης.

Η δυναστεία των Περσειδών συνεχίστηκε με τον Ηλεκτρύονα, το Σθένελο, γιο του Περσέα κι έπειτα τον Ευρυσθέα, που σκοτώθηκε σε εκστρατεία.

Έπειτα ο τόπος καταλήφθηκε από τους απογόνους του Πέλοπα, Ατρέα και Θυέστη. Ο γιος του Ατρέα, ο Αγαμέμνονας ένωσε κάτω από το ξίφος του όλους τους Έλληνες που κατάκτησαν την Τροία κι έκανε τις Μυκήνες γνωστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από τη δόξα και τα πάθη της γενιάς του εμπνεύστηκαν οι τραγικοί ποιητές.

Το μεγαλείο των Μυκηνών κράτησε ως το 1100 π.Χ., οπότε κατέλαβαν την Πελοπόννησο οι Δωριείς. Στους επόμενους αιώνες η καταστροφή συνεχίστηκε και το 468 π.Χ. οι Αργείοι κατέλαβαν την ακρόπολη.

Το 150 μ.Χ. οι Μυκήνες ερημώθηκαν.

Στις Μυκήνες οι επισκέπτες θα θαυμάσουν την «Πύλη των Λεόντων», τα «κυκλώπεια τείχη», το «παλάτι των Ατρειδών», τους Ταφικούς Κύκλους Α’ και Β’, τον περίφημο «Θησαυρό του Ατρέα», τον «τάφο της Κλυταιμνήστρας» και πολλά άλλα κατασκευαστικά έργα.

 

Map