Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης ΓΡΑΜΜΗ

Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης ΓΡΑΜΜΗ

Το Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης "ΓΡΑΜΜΗ" είναι μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει να μετατρέψει τις δραστηριότητες του στην επίσκεψη στην Κόρινθο σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Στόχος του Κέντρου είναι να προσφέρει ευκαιρίες στους επισκέπτες να γνωρίσουν με καινοτόμο, συναρπαστικό και διαδραστικό τρόπο τη σημασία της ιστορίας της Κορίνθου και τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα που συνδέονται με αυτήν.

Με γνώμονα την ιστορία τα επιστημονικά επιτεύγματα ξεδιπλώνονται όπως αναπτύχθηκαν στην Κορινθία.