Προφίλ

Loutraki Tourism Organization

Ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λουτρακίου είναι ο επίσημος φορέας για την τουριστική προώθηση του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής.

Πρόκειται ουσιαστικά για την συνένωση των τοπικών τουριστικών παραγόντων - δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα - επιχειρήσεων, συνδέσμων, οργανισμών, Επιμελητηρίου, κλπ. Κοινός στόχος και όραμα των μελών του Οργανισμού είναι η ενδυνάμωση και ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής δραστηριότητας.

Βασικοί Στόχοι:

α. Η ανάδειξη νέων θεματικών μορφών τουρισμού

β. Η προβολή της τουριστικής ταυτότητας της πόλης σε παγκόσμιο επίπεδο

γ. Η ενδυνάμωση της θετικής επαφής μεταξύ τουριστών και ντόπιων

δ. Η αποτελεσματική διαχείρηση και αξιοποίηση των τοπικών τουριστικών υποδομών
ε. Η βελτιώση της συνεργασίας δημοτικών και ιδιωτικών φορέων στον τομέα του τουρισμού