Παραλίες

Τα καθαρά, κρυστάλινα νερά και η παραλία του Λουτρακίου έχουν επανειλημμένα βραβευτεί με "Γαλάζια Σημαία" από το 1987

 

 

Σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την Περιβαλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education -FEE).

Τα βασικά κριτήρια για την διεθνή αναγνώριση της παραλίας είναι:

  • Η ποιότητα του νερού: Η παραλία ανταποκρίνεται πλήρως στα ποιοτικά κριτήρια όλων των αναλύσεων και των ελέγχων

  • Η περιβαλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση: Η παραλία διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις πληροφόρης για τους χρήστες

  • Η διαχείρηση περιβάλλοντος: Η τοπική αρχή που χειρίζεται την παραλία συμορφώνεται πλήρως με τους υφιστάμενους κανονισμούς που αφορούν στην χρήση και καθαριότητα της παραλίας

  • Ασφάλεια (first-aid services, adequate number of lifeguards, wheelchair and accessibility features)